Òdena tindrà una nova Plaça Major pensada per als vianants

Dimecres 25/01/2017
S'aprova el pressupost i el projecte tècnic per a la reconstrucció de la plaça i el carrer Maians
Projecte Plaça Major Òdena 2017
Projecte Plaça Major Òdena 2017
En menys d'un any i mig, el nucli antic d'Òdena gaudirà d'una nova plaça Major, on els vianants seran la prioritat. Les obres de reconstrucció dotaran al municipi d'un nou espai pensat perquè la plaça desenvolupi amb garanties la seva funció com a nucli de centralitat del municipi. Es millorarà la urbanització de l'entorn i dels carrers colindants i es prioritzaran els usos pels vianants. També s'urbanitzarà el carrer Maians que contribuirà en aquesta reordenació.

La nova plaça és prolongarà provocant una gran esplanada de relació amb els principals edificis (l'Ajuntament, l'església i la rectoria). Aquesta nova superfície de pendent lleugera, permetrà l'ús com a Plaça, aïllada de la circulació de vehicles. Serà el lloc on poder celebrar aplecs populars i altres actes públics. La proposta garanteix la circulació dels vehicles (en prioritat invertida), que donades les possibilitats de mobilitat del municipi, són carrers de pas obligat per molts veïns i veïnes. Aquest fet s'aconsegueix mitjançant una nova secció de vial amb plataforma única que prioritza l'ús de l'espai per part del vianant excepte en aquells llocs on sigui estrictament necessari (solució que es pretén estendre a tot l'àmbit del casc antic de la ciutat).

Així s'aprobava en el passat ple ordinari amb els vots a favor dels partits Socialista i de Convergència Democràtica i els vots en contra del partit d'Esquerra Republicana.

En aquest sentit, el regidor de CDC Pep Solé, manifestava que “a CDC Òdena ens sembla bé el projecte les característiques constructives del qual ja vam aplicar al Passeig de Sant Miquel. L' hem votat a favor perquè ens sembla que és un bon projecte constructiu. Ara bé, creiem que tirar endavant aquest projecte ni és prioritari, ni convé, perquè de tirar-se endavant posa l'endeutament municipal a límits mai vistos a Òdena” i afegeix “estem convençuts que és molt millor per l'interès general tirar endavant el projecte de l'Avinguda de Manresa, que per cert Guisado hi va votar en contra el 2014”.

Per la seva banda, Carles Casanova, regidor d'ERC manifestava que “entenem, compartim i estem d'acord en la necessitat de remodelació de la plaça Major, però creiem que no és cap urgència ni és un bon moment, econòmicament parlant, per la persistència de la crisi; som partidaris de destinar recursos al benestar de les persones i l'educació, i així ho prioritzem sempre. Per això hem votat no als pressupostos, que endeuten l'ajuntament fins a un 73% dels recursos ordinaris (2 milions d'euros) prioritzant inversions en obres i no en serveis a les persones”. I afegeix que “no entenem que en la remodelació de la plaça, pal de paller de la centralitat del nucli antic, no s'inclogui el carrer Maians, ja que ha sigut, és i serà un carrer d'ús prioritari per arribar a aquesta plaça, al pavelló i a l'escola. I tampoc entenem que als pocs veïns que hi viuen, se'ls hagi de demanar contribucions especials, quan el benefici de les obres serà més per a la tot el poble que no per a ells, i per tat es podia haver inclòs l'obra en l'actuació de la plaça evitant aquesta despesa als veïns.

Per la seva banda, l'alcalde Francisco Guisado recordava que tant les obres de la Plaça Major com les del carrer Maians estan subvencionades en un 50% pel Pla de Barris i que “seria una irresponsabilitat no aprofitar aquest cofinançament per part de la Generalitat. Es deixaria perdre l'oportunitat de dotar al poble d'un espai públic nou i cèntric al servei de totes les persones” i afegeix que “la Generalitat manté el seu compromís de confinanciació, no executar l'obra s'entendria com haver abandonat l'objectiu i es desvirtuaria el projecte”. D'altra banda, l'alcalde afegeix que “la plaça és el resultat d'un procés de participació ciutadana que va voler nuclear en el seu entorn la recuperació del nucli antic. La nova plaça ajudarà a recuperar la centralitat perduda i que no sigui només un espai distribuidor de carrers. El projectes està pensat amb aquest objectiu i sota els criteris proposats de senzillesa, rebuig d'elements excessivament dissenyats i manteniment de l'esperit rural del poble”.

La informació indicada no existeix o no té privilegis per veure-la.
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter