Resposta sobre cessió d'espais municipals de l'alcalde Guisado al Govern de la Generalitat de Catalunya

Divendres 08/09/2017

L'alcalde d'Òdena Francisco Guisado Santano
En relació a la comunicació rebuda de Presidència-Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya de data 06.09.17, fer-vos avinent :

Atenent les providències de data 07.09.17 del Tribunal Constitucional -publicades al BOE de data 08.09.17- i integrades a la nota oficial emesa pel propi òrgan jurisdiccional amb núm. 62/2017 que s' adjunta.

Escoltat el criteri del titular de la secretaria- intervenció corporativa.

Des de l' Ajuntament d'Òdena no podem verificar com a viable jurídicament la disponibilitat dels locals de titularitat municipal prevista a l' art. 29.2 de la Llei 19/2017 de 6 de setembre - de Referèndum d'Autodeterminació -.

La informació indicada no existeix o no té privilegis per veure-la.
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter