Avís legal general

Informació general

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini intramun.odena.cat, està enregistrat a favor de Ajuntament d´Òdena, amb CIF P0814200B i domicili social en Plaça Major, 2, 08711-Òdena (Barcelona). Telèfon de contacte 93 801 74 34 i adreça de correu electrònic odenaodena.cat.


Condicions d´ús

1.- Amb aquestes Condicions d´ús, Ajuntament d´Òdena, regula l´accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2.- Pel sol ús d´aquest lloc web, l´usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d´ús.

3.- L´ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Ajuntament d´Òdena, es compromet a publicar les noves condicions d´ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L´usuari s´obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s´hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l´ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d´ús. Tant l´accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar Ajuntament d´Òdena, dels danys o perjudicis que es puguin derivar d´aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- Ajuntament d´Òdena, no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
Ajuntament d´Òdena es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d´avís previ, l´accessibilitat a les seves pàgines web, per l´eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d´Ajuntament d´Òdena, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips d´Ajuntament d´Òdena, que apareixen a la pàgina web són titularitat d´Ajuntament d´Òdena. Aquests criteris també fan referència al nom de domini intramun.odena.cat
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d´àudio, propietat d´Ajuntament d´Òdena, no podran ser objecte d´ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l´usuari o de tercers sense l´autorització expressa d´Ajuntament d´Òdena, tret que s´indiqui el contrari.
L´ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L´establiment de qualsevol hiperenllaç des d´una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web d´Ajuntament d´Òdena, estarà sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web d´Ajuntament d´Òdena.
 • No s´establiran deep-links amb el lloc web d´Ajuntament d´Òdena, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
 • No s´inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web d´Ajuntament d´Òdena, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web d´Ajuntament d´Òdena, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d´establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Ajuntament d´Òdena.
 • Sota cap circumstància, Ajuntament d´Òdena, serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l´hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s´hi incloguin.
 • Qualsevol hiperenllaç a la web de Ajuntament d´Òdena, s´efectuarà a la pàgina principal.

8.- Política de privadesa o protecció de dades

 • A. Dret d´informació
  Aquesta política de protecció de dades regula l´accés i l´ús del servei del lloc web intramun.odena.cat i la resta de llocs web que Ajuntament d´Òdena, posa a disposició dels usuaris d´internet interessats en els seus serveis i continguts.
  De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Ajuntament d´Òdena, titular del lloc web, informa l´usuari d´aquest lloc de l´existència d´un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Ajuntament d´Òdena i sota la seva responsabilitat.
 • B. Finalitat
  Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Ajuntament d´Òdena, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Ajuntament d´Òdena, proporciona a través d´aquest lloc web.
 • C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l´usuari i veracitat de les dades
  Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d´emplenar l´usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
  L´usuari garanteix que les dades personals facilitades a Ajuntament d´Òdena, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.
 • D. Consentiment de l´usuari
  L´enviament de dades personals amb l´ús dels formularis electrònics d´Ajuntament d´Òdena, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d´Ajuntament d´Òdena, i l´enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Ajuntament d´Òdena, i les seves iniciatives.
 • E. Butlletins i comunicacions electròniques
  Ajuntament d´Òdena, podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d´enviament d´un butlletí, en el qual s´inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l´usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l´esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
  D´altra banda, Ajuntament d´Òdena, informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d´interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L´usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
 • F. Seguretat
  Ajuntament d´Òdena, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d´11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l´usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d´informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
  Ajuntament d´Òdena, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d´acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.
 • G. Galetes i IP
  L´usuari accepta l´ús de galetes i seguiments d´Ip l´ús dels quals permet que Ajuntament d´Òdena, reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s´ha visitat, data de l´última visita, URL i domini d´on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l´usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d´internet.
 • H. Spamming
  Ajuntament d´Òdena, no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l´usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
  El tractament de les dades de caràcter personal i l´enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat d´informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).
 • I. Dret d´oposició, correcció i actualització de dades
  L´usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d´Ajuntament d´Òdena.
  Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l´execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades us podreu adreçar directament a: odenaodena.cat o be a l´adreça postal:Plaça Major, 2, 08711-Òdena (Barcelona).

9.-

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34 · 
twitter