Periodicitat sessions Ple

El Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2015 va adoptar en relació al funcionament del ple municipal que les sessions ordinàries del ple de la corporació tinguin periodicitat bimensual i es celebrin el primer dimarts de cada mes, a les 19:30 hores , dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. Si el dia assenyalat per a la celebració dels plens ordinaris coincidís amb jornada festiva, la sessió es celebrarà a la mateixa hora del dia hàbil immediat següent.
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter