Relació llocs de treball corporació i retribucions segons categories

PERSONAL FUNCIONARI 2016
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Secretari/a-Interventor/a 1 A1 26 14.824,22 9.872,66 30.800,00 55.496,88
Tècnic/a Serveis Econòmics-Tresorer/a 1 A2 25 13.035,60 8.759,38 16.587,63 38.382,61
Tècnic/a Serveis Jurídics 1 A2 25 13.035,60 8.759,38 16.587,63 38.382,61
Tècnic/a Medi Ambient 1 A2 25 13.035,60 8.759,38 16.587,63 38.382,61
Tècnic auxiliar d'urbanisme 1 B 17 11.623,42 5.264,84 8.527,54 25.415,80
Administratiu/va 2 C1 17 9.983,82 5.264,84 8.527,54 23.776,20
Auxiliar Administratiu/va A 2 C2 15 8.462,46 4.630,08 6.307,70 19.400,24
Auxiliar Administratiu/va B 3 C2 15 8.462,46 4.630,08 5.442,36 18.534,90
Auxiliars policia local (Cap) 1 AP 13 7.755,44 3.995,04 14.669,34 26.419,82
Auxiliars policia local 2 AP 13 7.755,44 3.995,04 8.881,60 20.632,08
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ COMPLERTA 2016
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Tècnic/a de cultura 1 C1 17 9.983,82 5.264,84 6.307,70 21.556,36
Tècnic/a d'esports 1 C1 17 9.983,82 5.264,84 6.307,70 21.556,36
Dinamitzador/a cultura i joventut 1 C2 15 8.462,46 4.630,08 8.596,28 21.688,82
Operari/a instal·lacions educatives 1 AP 13 7.755,44 3.995,04 2.862,02 14.612,50
Operari/a instal·lacions esportives 1 AP 13 7.755,44 3.995,04 6.857,06 18.607,54
Operaris/es instal·lacions municipals 1 AP 13 7.755,44 3.995,04 6.857,06 18.607,54
Operari/a jardins i vies públiques 1 AP 13 7.755,44 3.995,04 5.040,14 16.790,62
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ PARCIAL 2016
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Auxiliar d'informació local 1 C2 15 3.836,32 2.098,97 2.331,71 8.266,99
PERSONAL EVENTUAL 2016
Denominació de la plaça Núm. Grup </</table>
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34 · 
twitter