2017

El Pressupost de 2017 ha estat aprovat inicialment en sessió de ple de 23 de desembre de 2016 i definitivament en la mateixa sessió en no haver-se presentat reclamacions i/o al·legacions davant del Ple.

La Liquidació del pressupost de 2016 s'aprova mitjançant Decret d'Alcaldia, el qual es dóna a conéixer al Ple del mes de març de 2017

L'informe anual del Compte General de 2017 es publicarà el juny de 2018

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter