2018

El Pressupost de 2018 ha estat aprovat inicialment en sessió de ple de 27 de desembre de 2017.

La Liquidació del pressupost de 2017 s'aprova mitjançant Decret d'Alcaldia, el qual es dóna a conéixer al Ple del mes de març de 2018

L'informe anual del Compte General de 2018 es publicarà el juny de 2019

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter