L'oficina d'atenció ciutadana al Pla d'Òdena es consolida

Dijous 17/01/2019
Oficina
Des de fa dos anys i en període de prova pilot, el Servei d'Atenció Ciutadana al Pla d'Òdena es dona tots els dies d'11 h a 15 h amb la finalitat d'apropar l'Ajuntament i de facilitar a la població part dels tràmits administratius sense haver de desplaçar-se al nucli antic del municipi. Passat aquest període, el servei es dona per consolidat i l'Ajuntament seguirà oferint aquesta finestra oberta a la població del Pla d'Òdena que es troba separada del nucli i de les oficines centrals de l'Ajuntament.

El 2 de gener de 2017 es va ampliar l'horari del servei d'atenció ciutadana de l'Ajuntament en el Centre Cívic del Pla d'Òdena, fins el moment aquest servei s'oferia dues hores setmanals. L'ampliació del servei va estar molt ben rebuda i tant l'Ajuntament com els ciutadans i les ciutadanes en fan una valoració molt satisfactòria d'aquests darrers dos anys.

En aquesta oficina, situada en el primer pis del Centre Cívic del Pla, es pot realitzar qualsevol tràmit i/o gestió en referència a l'Ajuntament. Així doncs, es registren les instàncies (sol·licituds d'obres, sol·licituds de beques i ajuts, queixes, incidències, presentacions als plans d'ocupació i/o monitors, ...), es gestionen les queixes i suggeriments, es formulen inscripcions a activitats, tallers, escola d'estiu, carnets piscina, també els tràmits relacionats amb el padró (empadronar, volants i certificats d'empadronament, ...), cens d'animals... Alhora que fa d'intermediari en sol·licituds destinades al Registre Civil d'Òdena.

La informació indicada no existeix o no té privilegis per veure-la.
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter