Accessibilitat

L´Ajuntament d´Òdena ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l´objectiu de garantir l´accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats fí­siques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d´accés.

S´han tingut en compte les Pautes d´accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Access Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, aquest web s´adapta a les pautes del Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nivell doble A, les quals van subjectes a altres estàndards i consideracions que es descriuen a continuació:

Estàndards i compatibilitat

Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons el cas. En tots els casos s´han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l´estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s´ha desenvolupat complint les recomanacions CSS 2 del W3C.

Aquests estàndards garanteixen l´accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.

Tecles d´accés

Tot i no estar molt extés el suport amb accés mitjançant el teclat, en el web de Ajuntament d´Òdena s´han definit accessos de teclat a les principals seccions del web. La combinació de tecles dependrà del dispositiu i plataforma d´accés al web. Un dels casos més habituals és la combinació simultània de tecles [Alt] + [tecla d´accés] i les deixeu anar per finalment prémer la tecla [Intro] . Aquesta combinació és vàlida per als navegadors Internet Explorer i Mozilla Firefox.

Tecles d´accés disponibles des de qualsevol pàgina del web:

  • [alt] + h i [intro] : portada del web
  • [alt] + c i [intro] : contactar
  • [alt] + m i [intro] : mapa web
  • [alt] + a i [intro] : pàgina d´accessibilitat

Si sorgí­s algun problema en l´accés als continguts o se´ns vol comunicar qualsevol suggeriment, se´ns pot fer arribar a través de l´adreça de correu electrònic: odenaodena.cat.

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter