Història


L´ocupació humana de l´indret, cal remuntar-la al període ibèric , entre els segles II a C. i I a C. La romanització implicà una nova estructuració del territori basada en l´explotació agrícola, de la qual en van sorgir les vil·les, els antecedents més propers de les nostres masies.

L´arribada dels repobladors cristians va comportar l´acastellament del territori, i a partir de l´organització dels castells termenats va sorgir una nova organització, en funció del perill musulmà i del control aristocràtic del territori.

El castell d´Òdena es cita ja a l´any 957. La possessió inicial del castell va correspondre al llinatge dels Òdena , protagonistes de les violències feudals dels s. XII i XII. Els Òdena vengueren la propietat als Cardona. A partir d´aquest moment, el senyoriu odenenc canvia en diverses ocasions de propietari, oscil·lant entre els comptes de Barcelona, la casa de Cardona i per últim, els Medinaceli, que varen mantenir-ne la propietat fins al segle XIX.

El castell d´Òdena , situat sobre un tossal de guix, presideix la població amb la torre de defensa vigilant, com a principal resta del que fou el poble murallat. Símbol del municipi, és una construcció d´onze cares, una mica inclinades, que conserva en algunes parts l´arrebossat original. En resten, a part de la torre, part de les línies de defensa i algunes de les antigues vivendes, algunes d´elles excavades a la roca del guix.

També el terme d´Òdena fou escenari d´importants episodis bèl·lics durant la guerra contra Napoleó , jugant un paper important en la resistència a l´ocupació francesa de la població d´Igualada. ( Font: Josep V. Mestre Casanova)

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter