Retribucions dels càrrecs electes

       
1. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació exclusiva
Retribucions brutes anuals
Grup Municipal Import Règim de dedicació
N/A N/A N/A N/A
2. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació parcial
Retribucions brutes anuals
Alcalde PSC-Òdena Progrés 24.907,48 € Parcial (25h/setmana)
Regidor dels serveis delegats de serveis municipals i manteniment (equipaments, jardins, carrers, cementiri, etc.), món rural, obres i inversions i medi ambient PSC-Òdena Progrés 24.907,48 Parcial (30h/setmana)
Regidora de serveis delegats de gent gran, joventut, comunicació (butlletí informació municipal), habitatge social, servei d'atenció i informació a les dones i tallers i activitats socio-ludico-culturals PSC-Òdena Progrés 24.907,48 Parcial (30h/setmana)
3. Consistori. Assistència a cada sessió de Ple
Retribució per sessió
Altres Regidors PSC- ÒDENA PROGRÉS
PDeCAT ÒDENA
JUNTS PER ÒDENA
74,32 € Ni exclusiva ni parcial
4. Consistori. Assistència a cada sessió de la Comissió informativa del Ple
Retribució per sessió
Altres Regidors PSC-Òdena Progrés
CIU ÒDENA
JUNTS PER ÒDENA
74,32 Ni exclusiva ni parcial
5. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Portaveus
Retribució per sessió (MÀXIM 1 AL MES)
 Portaveus dels grups municipals PSC- ÒDENA PROGRÉS
PDeCAT ÒDENA
JUNTS PER ÒDENA
157,62 € Ni exclusiva ni parcial
6. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Govern
Retribució per sessió (MÀXIM 2 AL MES)
Tinents d'alcalde PSC-Òdena Progrés 210,16 € Ni exclusiva ni parcial
8. Consistori. Assistència a cada sessió de la Comissió de Treball
Retribució per sessió (MÀXIM 2 AL MES)
Tinents d'alcalde PSC-Òdena Progrés 420,32 € Ni exclusiva ni parcial
       
9. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Sessió del Consorci de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena
Retribució per sessió
Regidores i regidors -- 74,32 Ni exclusiva ni parcial
       
10. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Meses de contractació
Retribució per sessió
Regidores i regidors PSC- ÒDENA PROGRÉS
PDeCAT ÒDENA
JUNTS PER ÒDENA
36,41 € Ni exclusiva ni parcial
       
 Acord de Ple extraordinari de 9 de juliol de 2015      

Modificat per ple de 7 de novembre de 2017 i efectiu a partir de 01-01-2018

Modificat per ple de 13 de setembre de 2018

Modificat per ple 5 de febrer de 2019

   
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter