Què és el Pla de Barris

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen d´atenció especial , va crear un fons com a instrument de col·laboració institucional i financera amb els municipis que elaborin projectes d´intervenció integral pel tractament de les problemàtiques que la pròpia Llei considera.

Es tracta d´un programa adreçat als barris i àrees urbanes en què conflueixen i es superposen dèficits d´ordenació, edificació i benestar i que requereixen d´operacions d´intervenció integrals per a millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter