Junta de Govern Local 2015-2019

La Junta de Govern Local va ser constituida en la sessió de ple municipal de 9 de juliol de 2015 com a òrgan d'assistència permanent a l'alcalde-president en l'exercici de les seves atribucions.

Presidència

Francisco Guisado Santano

Il·lm. Sr. Francisco Guisado Santano

Alcalde-President

.

.

.

Assistents

Sandra Fernández Cuadra

Sra. Sandra Fernández Cuadra

1a Tinent d'Alcalde

Valentín Robles Rodríguez

Sr. Valentín Robles Rodríguez

2n Tinent d'Alcalde

Amparo Hernández Dengra

Sra. Amparo Hernández Dengra

3a Tinent d'Alcalde

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter