Periodicitat sessions Junta de Govern

El Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2015 va adoptar en relació al funcionament de la Junta de govern local que celebrés sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, tret el mes d'agost que no se'n convocaran d'ordinàries.

Les sessions ordinàries de la junta de govern municipal es celebraran a les 18'00 hores del primer i tercer dimarts de cada mes. Si el dia assenyalat per a la celebració coincidís amb jornada festiva, la sessió se celebrarà a la mateixa hora del dia hàbil immediat següent

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter