2014

El Pressupost de 2014 ha estat aprovat en sessió de ple de 10 de desembre de 2013

La Liquidació del pressupost de 2014 s'aprova mitjançant Decret d'Alcaldia, el qual es dóna a conéixer al Ple del mes de març de 2015

L'informe anual del Compte General de 2014 es publicarà el juny de 2015

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter