2013

El Pressupost de 2013 ha estat aprovat en sessió de ple de 19 de desembre de 2012

La Liquidació del pressupost de 2013 s'aprova mitjançant Decret d'Alcaldia, el qual es dóna a conéixer al Ple del mes de març de 2014

L'informe anual del Compte General de 2013 es publicarà el juny de 2014

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter