Factura electrònica

Els proveïdors de l'Ajuntament d'Òdena poden presentar les seves factures en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals. Aquest servei es realitza a través d'e-FACT, servei que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Accès al tràmit


Descripció

El format electrònic admès és el format factura-e, perquè és el sistema més eficient.

Els principals beneficis que aporta per a les empreses i els professionals és l'estalvi de les tasques d'impressió, desplaçament o enviament de la factura, així com la garantia de recepció i registre immediat per a fer-ne el càlcul en el còmput dels terminis de cobrament.

A més, a partir de 15 de gener de 2015, les societats anònimes i les societats limitades estaran obligades a fer les factures per les administracions públiques en aquest format, en aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics
  • Té validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
  • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors


En cas que no es disposi dels mitjans tècnics necessaris per generar la factura en aquest format, es poden presentar en format PDF des del formulari del portal del proveïdor link

El termini de pagament de les factures és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

Qui ho pot demanar?

Empreses i professionals que prestin el seus serveis a l'Ajuntament d'Òdena

On es pot tramitar?

Al web municipal, a la pestanya de tràmits.

Com es pot tramitar?

Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" per accedir a la bústia de lliurament de facturació electrònica.

Documentació

Factura electrònica en format factura-e (original)

Taxa o Preu públic

Tràmit gratuït.

Enllaços d'interès:

Per generar factures electròniques: http://www.hazteunafactura.com
Per validar factures electròniques: http://www11.mityc.es/FacturaE/

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter