Mosquit tigre: informació i consells

Durant l'estiu del 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus). Des d'aquell moment s'ha anat estenent i desenvolupant per diferents territoris del nostre país, principalment en àrees urbanes, on troba el seu hàbitat preferit, tant en espais públics com privats. Son ja 170 les poblacions afectades per aquesta plaga, tot i que no s'ha detectat cap transmissió d'infermetat, si que les picades son doloroses i molestes.
A Òdena de moment no el patim, però hem de prendre les màximes mesures per tal que no s'instal·li al nostre municipi.

mosquit tigre

Què és?
És un mosquit amb una coloració característica, ja que el cos de l'adult és negre però decorat amb ratlles transversals de color blanc brillant. Això li proporciona el nom de “mosquit tigre” o “tigre asiàtic”. La seva mida oscil·la entre els 2 i els 10 mm.
On es desenvolupa?
El seu cicle biològic presenta les fases d'ou, larva, pupa i adult. Les fases immadures són aquàtiques (larva i pupa), mentre que l'adult és de vida aèria.
El seu hàbitat larvari original són forats plens d'aigua a l'interior de troncs d'arbres de lesselves del sud-est asiàtic, però s'adapta molt bé a qualsevol cavitat natural, així com a recipients artificials: bidons, safareigs, plats de testos o altres tipus de recipients.
Què fa?
És actiu sobretot de dia i es concentra principalment a l'exterior de les cases. Té preferència per àrees ombrívoles i el radi de vol i d'acció és relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria).
La picada del mosquit tigre no té cap característica que la diferenciï de les picades d'altres mosquits. A diferència dels mosquits autòctons, pica principalment de dia i produeix gran nombre de picades. Tot i això, no suposa un risc per a la salut, ja que ni a Catalunya ni a Europa no s'ha detectat que hagi actuat com a vector de cap malaltia.
Què podem fer per evitar-lo?
Hi ha mesures preventives que poden ajudar a evitar la proliferació dels mosquits que habiten a la ciutat com són l'eliminació del màxim nombre de llocs d'acumulació d'aigua:
- Buidar dos cops per setmana els recipients de l'exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines de plàstic, etc.
- Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites.
- Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l'aigua s'hi acumuli.

- Canviar l'aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.
- Mantenir cobertes les piscines mentre no s'utilitzen.
- Canviar l'aigua dels animals domèstics amb assiduïtat.
- Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d'aigua estiguin degudament coberts.
- Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra.
- Evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge o desguassos.
- Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.
- Eliminar la presència continuada d'objectes que en general puguin acumular aigua
de pluja.
Que cal fer si el detecteu?
En el cas que detecteu presència de mosquit tigre al vostre edifici o als voltants, convé eliminar els punts amb aigua acumulada.
En el cas que trobeu ous o larves en recipients, cal abocar–los, i mantenir la vigilància a la zona. Una altra possible solució és posar trossos de fil de coure a l'aigua per evitar la seva proliferació.
Per tal d'evitar l'entrada a l'edifici, podeu posar teles mosquiteres, o altres sistemes que evitin el pas dels insectes.
En el cas que detecteu la presència del mosquit a la via pública podeu comunicar-ho a la policia municipal al Tel. 938 017 075 o be per correu-e a policia.local@odena.cat .
Els tractaments químics contra els adults no són eficaços per controlar la plaga, per això no es
recomanen tractaments amb plaguicides.

Que cal fer en cas de picades?
· En cas de picada, renteu i desinfecteu bé la zona. El tractament és simptomàtic. L'amoníac o altres bases són molt útils. En cas de persistència de les molèsties, consulteu el vostre metge.
· Per evitar les picades del mosquit es recomana roba de màniga llarga i pantalons llargs (preferiblement de color clar), així com mitjons.
· Si s'utilitzen repel·lents, cal tenir en compte que són productes químics:
· Tan sols utilitzar-los a l'exterior, complint estrictament les condicions d'ús sobretot pel que fa al nombre d'aplicacions diàries indicades.
· No aplicar a nens menors de 2 anys, en nens més grans s'evitarà en la mesura que sigui possible, evitant sempre l'aplicació a les mans, ja que se les poden ficar a la boca o als ulls.
· No és recomanable aplicar a la roba.
· Quan no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
· Si presenteu qualsevol tipus de reacció a la pell, renteu bé la zona i consulteu amb el vostre metge.
En el cas concret del mosquit tigre es pot consultar el web de la Generalitat
(http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/ambiental/index.html ) on hi ha
una sèrie de consells i recomanacions.

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter