2015

El Pressupost de 2015 ha estat aprovat en sessió de ple de 29 de desembre de 2014

La Liquidació del pressupost de 2015 s'aprova mitjançant Decret d'Alcaldia, el qual es dóna a conéixer al Ple del mes de març de 2016

L'informe anual del Compte General de 2015 es publicarà el juny de 2016

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter