Parc de Salut del Nucli

Parc de Salut del nucli

Els Parcs Urbans de Salut són equipaments emplaçats a l’aire lliure, a l’espai públic, oberts 24 h, 365 dies a l’any i gratuïts. Per promoure els equipaments, s'han programat sessions d’exercici en grup dirigides amb la finalitat d’ensenyar als usuaris correctament els exercicis, donar a conèixer les possibilitats d’ús dels  equipaments per a transmetre un envelliment actiu en la població.

Dimarts de 10:00h a 11:00h
Inici: 19-10-2021
Final: 28-06-2022

Carrer Riera
Mínim d'inscrits 8 persones

Preu: Gratuït

*En cas de mal temps es farà al Gimnàs del Pavelló Mestre Vila Vell

Parc de Salut del Nucli

Avís legal

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: Gestió de contactes de l’activitat ordinària
Responsable del tractament:  Ajuntament d’Òdena
Finalitat: Organització, planificació, gestió i cobrament de les activitats de cursos i tallers. Informació al respecte // control de l’alumnat dels cursos i de l’assistència dels alumnes a les classes. 
Drets de les persones interessades:  Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Conforme a l'article 13 de l'RGPD i l'article 11 de l'LOPDGDD, s'informa que en qualsevol moment poden retirar el consentiment del tractament i presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en el cas d'incompliment del que estableix el RGPD i LOPDGDD. Para contactar amb el delegat de Protecció de Dades, pot enviar un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: dpd.ajodena@diba.cat. Podrá exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació a el tractament de les seves dades personals, mitjançant l'enviament d'un escrit a Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ENS LOCALS. Recinte Mundet. Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona en els termes i condicions previstos en la pròpia RGPD i LOPDGDD

Darrera actualització: 30.09.2021 | 07:32
Darrera actualització: 30.09.2021 | 07:32