Notícies
Més notícies
Agenda
 • Ple 2 d'abril de 2020 - Ordinari

  Dijous, 2 d'abril de 2020 a les 19.00 h

  ORDRE DEL DIA
  01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.
  02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.
  02.1 Coneixement relació de decrets Alcaldia emesos
  03. Informació presidència
  04. Ampliació crèdit disponible operació de tresoreria
  05. Modificació Taxa servei piscines–instal·lacions esportives –OO.FF. núm.13
  06. Urgències.
  07. Precs i Preguntes

Més activitats