SERVEIS MUNICIPALS
NOTÍCIES
  • mbit
    Aprovat definitivament el planejament per impulsar quatre nous sectors d’activitat econòmica a la Conca d’Òdena, amb un total de 205 hectàrees 07-02-2023
    • D’aquesta superfície, prop de 100 hectàrees es destinaran específicament a usos industrials, combinant algunes parcel·les de gran format (fins a 44 ha) amb altres de grandària mitjana
    • Es redueix un 65% la superfície dels nous sectors respecte el que preveia el Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena, aprovat el 2009 i encara vigent, minimitzant així el consum de sòl
    • S’estableixen directrius obligatòries per al planejament municipal per garantir la preservació de corredors agraris, la xarxa de camins rurals, la pacificació de la BV-1106 i la reconversió d’antic sòl industrial en residencial
Més notícies
CURS AUTODEFENSA FEMINISTA
AGENDA ALCALDE
Agenda