Retribucions dels càrrecs electes

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES      
       
1. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació exclusiva
Retribucions brutes anuals
Grup Municipal Import Règim de dedicació
N/A N/A N/A N/A
2. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació parcial
Retribucions brutes anuals
Alcalde FEM Òdena 26.734,05 € Total
(30,0h/setmana)
3. Consistori. Assistència a cada sessió de Ple
Retribució per sessió
Altres Regidors FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
81,13 € Ni exclusiva ni parcial
4. Consistori. Assistència a cada sessió ordinària de la Comissió informativa del Ple
Retribució per sessió
Altres Regidors FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
81,13 € Ni exclusiva ni parcial
5. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Portaveus
Retribució per sessió
 Portaveus dels grups municipals FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
120,10 € Ni exclusiva ni parcial
6. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Govern
Retribució per sessió
Tinents d'alcaldia FEM Òdena 131,02 € Ni exclusiva ni parcial
8. Consistori. Assistència a cada sessió de la Comissió de Treball
Retribució per sessió
Tinents d'alcaldia i regidors/es FEM Òdena 349,39 € Ni exclusiva ni parcial
       
9. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Sessió del Consorci de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena
Retribució per sessió
Regidores i regidors -- -- Ni exclusiva ni parcial
       
10. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Meses de contractació
Retribució per sessió
Regidores i regidors FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
39,75 € Ni exclusiva ni parcial
       

Acord de Ple ordinari de 6 de juliol de 2023

 

     

Declaracions d'activitats, patrimonials i interessos dels representants polítics del mandat 2019-2023

Darrera actualització: 24.11.2023 | 13:17
Darrera actualització: 24.11.2023 | 13:17