Retribucions dels càrrecs electes

1. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació exclusiva
Retribucions brutes anuals
Grup Municipal Import Règim de dedicació
N/A N/A N/A N/A
2. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació parcial
Retribucions brutes anuals
Alcalde PSC-ÒDENA PROGRÉS 25.704,00 € Total
(30,0h/setmana)
1A. Tinent Alcalde - Àrea de Governació: Secretària-Intervenció, Ocupació i -Recursos Humans, Règim intern i relacions institucionals, seguretat ciutadana, protocol, comunicació hisenda i transparència PSC-ÒDENA PROGRÉS 17.435,88 € Total
(20,0h/setmana)
3. Consistori. Assistència a cada sessió de Ple
Retribució per sessió
Altres Regidors FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
75,30 € Ni exclusiva ni parcial
4. Consistori. Assistència a cada sessió ordinària de la Comissió informativa del Ple
Retribució per sessió
Altres Regidors FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
75,30 € Ni exclusiva ni parcial
5. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Portaveus
Retribució per sessió (MÀXIM 1 AL MES)
 Portaveus dels grups municipals FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
112,20 € Ni exclusiva ni parcial
6. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Govern
Retribució per sessió (MÀXIM 2 AL MES)
Tinents d'alcaldia FEM Òdena 122,40 € Ni exclusiva ni parcial
8. Consistori. Assistència a cada sessió de la Comissió de Treball
Retribució per sessió (MÀXIM 2 AL MES)
Tinents d'alcaldia i regidors/es FEM Òdena 326,40 € Ni exclusiva ni parcial
       
9. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Sessió del Consorci de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena
Retribució per sessió
Regidores i regidors -- 75,30 € Ni exclusiva ni parcial
       
10. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Meses de contractació
Retribució per sessió
Regidores i regidors FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons
37,14 € Ni exclusiva ni parcial
       
Acord de Ple ordinari de 19 de maig de 2022      

 

Declaracions d'activitats, patrimonials i interessos dels representants polítics del mandat 2019-2023

Darrera actualització: 23.05.2022 | 12:01
Darrera actualització: 23.05.2022 | 12:01