Ple municipal ordinari

Dijous, 8 de d’abril de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

02.1 Ratificació decret núm. 193/21 de modificació dates relatives a sessions òrgan col·legials – març i abril 2021

02.2 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Suspensió de llicències i tramitacions en relació a la implantació d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de més de 100 Kw, en sòl no urbanitzable (SNU) i sòl urbanitzable no delimitat (SUND)

04. Resolució Conveni d’adhesió a Anoia Turisme (2021)

05. Licitació Servei de Llar d’infants rural del municipi d’Òdena

06. Resolució recurs reposició contra acord d’aprovació RLT i plantilla personal 2021

07. Resolució actualització encomanda gestió i Conveni-Tipus ASGEL

08. Resolució expedients fallits 2021

09. Urgències

10. Precs i Preguntes  

Adreça:

Saló de sessions

Darrera actualització: 07.04.2021 | 12:13