Sessió de ple ordinària

Dijous, 9 de de setembre de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Actas sessions anteriors – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

      02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Expedient modificació de crèdit 03/2021

04. Expropiació forçosa Projecte d’adequació i millora del camí del carril al nucli de l’Espelt d’Òdena.

05. Bases reguladores dels ajuts per activitats relacionades amb l’educació. Cursos 2021/2022 i 2022/2023.

06. Bases reguladores dels ajuts econòmics per a estudiants que cursin estudis universitaris/formació professional de grau superior. Cursos 2021/2022 i 2022/2023.

07. Verificació del Text refós – MPPGOU per a desafectació viària en finca situada al Cr. Maians.

08. Aprovació    definitiva Compte General 2020

09. Urgències

10. Precs i Preguntes 

Adreça:

Ajuntament d'Òdena Plaça Major, 2 08711 Òdena

Darrera actualització: 06.09.2021 | 08:05