Sessió ordinària de ple

Dijous, 4 de novembre de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Modificació Ordenances Fiscals per a l’any 2022

04. Modificació de crèdit núm. 05/2021

05. Aprovació expedients fallits Octubre 2021

06. Festes laborals de caràcter local any 2022

07. 07. Moció conjunta dels grups municipals de l’Ajuntament d’Òdena per reclamar l’horari pre-Covid d’atenció primària en els consultoris municipals    

08. Urgències

09. Precs i Preguntes    

Adreça:

telemàticament al canal de youtube

Ajuntament d’Òdena

Pl. Major 2 - 08711 Òdena - Barcelona
Telèfon:93 801 74 34
Fax: 93 706 29 85
Adreça electrònica: odena@odena.cat
Darrera actualització: 29.10.2021 | 13:14