Convocatoria ple extraordinari "Cartipàs"

Dijous, 6 de juliol de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
1. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
2. Resolucions d’alcaldia
   2.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
   2.2. Donació a compte
   2.2.1 Designació Tinences d’Alcaldia
   2.2.2 Delegacions d’ alcaldia en favor de regidors/es
3. Periodicitat i dia de celebració sessions ordinàries del ple
4. Creació Junta de Govern Local
5. Delegacions del Ple en la Junta de Govern Local
6. Constitució dels grups polítics i dació de compte dels seus representants i portaveus
7. Creació comissions informatives permanents
    7.1.Comissió Especial de Comptes
    7.2.Comissió Informativa de ple
7.3 Comissió de Treball
8. Creació Junta de Portaveus
9. Nomenament representants a òrgans col·legiats i ens supramunicipals
   9.01 Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena
   9.02 Mancomunitat per a l’atenció dels disminuïts psíquics de la Comarca d’Anoia
   9.03 Consorci per a la gestió de l’Aeròdrom
   9.04 Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació d’Igualada
   9.05 Consorci Localret
   9.06 Comissió informativa de nomenclàtor
   9.07 Comissió municipal de delimitació
   9.08 Comissió de seguiment servei integral cicle d’aigua
   9.09 Comissió informativa servei municipal d’esports
   9.10 Comissió d’Informe i Seguiment del Dipòsit controlat de Can Palà
   9.11 Consell Escolar Municipal
   9.12 Consell Escolar de Centres
   9.13 Agrupació Defensa Forestal. Junta Directiva
   9.14 Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat.
   9.15 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
   9.16 Xarxa Local de Consum. Designació representant a l’Assemblea
   9.17 Juntes de Compensació
   9.18 Comissió de Salut d’Òdena
   9.19 Associació de Voluntaris Protecció Civil
   9.20 Red Española de Municipios Saludables (RECS)
   9.21 Federació de Municipis de Catalunya
   9.22 Federación Española de Municipios y Províncias
   9.23 Associació Parc Rural del Montserrat
   9.24 Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena
   9.25 Associació de municipis per la mobilitat o el transport urbà
10. Assignació grups polítics municipals
11. Retribucions i assignacions regidors/es
12. Aprovació definitiva Compte General 2022

Ajuntament d’Òdena

Pl. Major 2 - 08711 Òdena - Barcelona
Telèfon: 93 801 74 34
Fax: 93 706 29 85
Adreça electrònica: odena@odena.cat
Horari:  

Oficina d'atenció al ciutadà: dilluns a divendres de 08'30 a 14'00h i dimarts i dijous de 16'30h a 19'00h

Darrera actualització: 04.07.2023 | 08:46