Ple 2 d'abril de 2020 - Ordinari

Dijous, 2 d'abril de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.
02.1 Coneixement relació de decrets Alcaldia emesos
03. Informació presidència
04. Ampliació crèdit disponible operació de tresoreria
05. Modificació Taxa servei piscines–instal·lacions esportives –OO.FF. núm.13
06. Urgències.
07. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 24.03.2020 | 14:04