Ple 5 de març de 2020 - Ordinari

Dijous, 5 de març de 2020 a les 19.00 h

 

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.

       02.1 Coneixement relació de decrets Alcaldia emesos

03. Conveni tipus gestió DIBA padró d’habitants – Actualització.

04. Conveni tipus gestió DIBA nòmines corporatives – Actualització

05. Modificació Taxa servei piscines–instal·lacions esportives –OO.FF. núm.13

06. Verificació text refós MPPGOU –UA. St. Pere 4 Riera d’Òdena.

07. Mocions:

       07.1. Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les dones

       07.2. Adhesió al manifest de corporacions locals per impulsar l’esport femení

       07.3 Moció d’impuls del Pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça

       07.4 Moció per una automoció 4.0 que consolidi la competitivitat i l’ocupació del sector de l’automoció a Catalunya

08. Urgències.

09. Precs i Preguntes

Ajuntament d’Òdena

Pl. Major 2 - 08711 Òdena - Barcelona
Telèfon:93 801 74 34
Fax: 93 706 29 85
Adreça electrònica: odena@odena.cat
Darrera actualització: 04.03.2020 | 08:00