Ple municipal ordinari

Dijous, 7 de març de 2024 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau

02. Resolucions d’alcaldia

0.2.1 Coneixement resolucions d’Alcaldia

02.2 Donació a compte de decrets:

02.2.1 Donació a compte decret de delegació de competències en la regidoria de Serveis municipals, Manteniment, Espais públics, Transport públic, i Obres i Dret animal, núm. 149 de data 22 de febrer de 2024

02.2.2 Ratificació decret d’aprovació carta adhesió recurs catàleg XGL 2024 Diputació Barcelona “Cooperació comercial entre diversos ens locals” Digital-Commerce Conca, núm. 94 de data 1 de febrer de 2024

03. Modificació sessions òrgans col·legiats mes de març 2024

04. Canvi de dia de celebració sessions ordinàries dels plens del mes de setembre, comissió informativa del ple, comissió de treball i junta de portaveus

05. Ampliació de l’aportació del servei mancomunat de recollida d’animals a la MICOD

06. Aprovació inicial de la declaració de la utilitat pública de les obres i de la necessitat d’ocupació dels béns i drets que porten causa “Projecte d’urbanització de la zona coberta del Torrent de Can Valls”, i de la relació detallada de béns i drets a expropiar.

07. Modificació ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la prestació de servei de piscina i instal·lacions esportives

08. Retribucions i assignacions Regidors/es

09. Moció de suport a la pagesia

10. Manifest 8 de març de 2024, Dia Internacional de les Dones

11. Urgències

12. Precs i Preguntes

Ajuntament d’Òdena

Pl. Major 2 - 08711 Òdena - Barcelona
Telèfon: 93 801 74 34
Fax: 93 706 29 85
Adreça electrònica: odena@odena.cat
Horari:  

Oficina d'atenció al ciutadà: dilluns a divendres de 08'30 a 14'00h i dimarts i dijous de 16'30h a 19'00h

Darrera actualització: 01.03.2024 | 12:11