Ple ordinari maig 2020

Dijous, 7 de maig de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.

      02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
      02.2 Ratificació resolucions d’Alcaldia

03. Informació Presidència

04. Habilitació pròrroga funcional  extraordinària  de contracte de serveis FCC  
      -recollida, transport i eliminació d’escombraries i neteja viari/espais públics.

05. Modificació Taxa servei piscines–instal·lacions esportives –OO.FF. núm.13 

06. Conveni de col·laboració Servei Català de Trànsit – Ajuntament d’ Òdena
      -facultats de denúncia i sanció per in fraccions de circulació a vies urbanes.

07. Urgències.

08. Precs i Preguntes  

Darrera actualització: 04.05.2020 | 12:21