Sessió de ple municipal d'abril

Dijous, 4 d'abril de 2024 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau

02. Coneixement resolucions d’Alcaldia

03. Correcció d’error material en la publicació de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus – Apartat 4A) de l’epígraf 7è. de l’article 11 en relació a la descripció de la tarifa

04. Delegació competència Diputació per creació borsa treball personal biblioteca.

05. Modificació del PGO del municipi d’Òdena a l’àmbit del nucli urbà del Raval d’Aguilera

06. Modificació de crèdit núm. 04/2024

07. Urgències

08. Precs i Preguntes

Ajuntament d’Òdena

Pl. Major 2 - 08711 Òdena - Barcelona
Telèfon: 93 801 74 34
Fax: 93 706 29 85
Adreça electrònica: odena@odena.cat
Horari:  

Oficina d'atenció al ciutadà: dilluns a divendres de 08'30 a 14'00h i dimarts i dijous de 16'30h a 19'00h

Darrera actualització: 03.04.2024 | 07:47