Sessió de ple novembre

Dijous, 3 de novembre de 2022 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA 
01. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau. 
02. Resolucions d’Alcaldia 
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos 
03. Segona Pròrroga anual –Contracte Servei de neteja d'instal·lacions i dependències municipals 
04. Aprovació Conveni Programa Treball i Formació ACOL 2022 
05. Aprovació Pla Local de Joventut 2022-2025 d’Òdena 
06. Increment addicional retribucions personal exercici 2022 
07. Modificació Relació Llocs de Treball 
08. Mocions. 
 
 08.1Dol perinatal 

Darrera actualització: 28.10.2022 | 17:30