Sessió de ple ordinari octubre 2023

Dijous, 5 d'octubre de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
02. Coneixement resolucions d’Alcaldia
03. Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats relacionades amb l’educació durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025,2026 i 2026- 2027
04. Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la formació d’estudiants que cursin estudis universitaris o formació professional de grau superior durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.
05. Expropiació forçosa de part de la finca núm. 928 (Rotonda de la Masia) el propietari de la qual és el Sr. Pallarols.
06. Adhesió al Servei d’assistència tècnica i dinamització de la participació de les Administracions Públiques en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
07. Modificació ordenances fiscals per a l’exercici 2023
08. Aprovació inicial acord de Modificació del Pla General d’Ordenació del municipi d’Òdena per a la creació de dos articles relatius a la regulació dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques.
09. Manifest - 1 d’octubre 2023, Dia Internacional de les Persones Grans
10. Urgències
11. Precs i Preguntes

Ajuntament d’Òdena

Pl. Major 2 - 08711 Òdena - Barcelona
Telèfon: 93 801 74 34
Fax: 93 706 29 85
Adreça electrònica: odena@odena.cat
Horari:  

Oficina d'atenció al ciutadà: dilluns a divendres de 08'30 a 14'00h i dimarts i dijous de 16'30h a 19'00h

Darrera actualització: 02.10.2023 | 08:07