Sessió de Ple ordinari

Dijous, 5 de de novembre de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Actes sessions plenàries anteriors – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

            02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Aprovació xifra de població a 01/01/2020

04. Aprovació conveni de col·laboració Servei Català de Trànsit – Ajuntament d’Òdena – facultats de denúncia i sanció per infraccions de circulació a vies urbanes

05. Modificació de crèdit 06/2020

06. Pròrroga anual –contracte serveis de manteniment –Jardineria-zones verdes- arbrat-viari públic i d’altres espais d’ús/servei general.

07. Moció declaració institucional amb motiu del dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona                                      

08. Urgències

09. Precs i Preguntes    

Darrera actualització: 30.10.2020 | 15:12