Ajuts per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge per a joves i majors de 65 anys

Dimarts, 27 de febrer de 2024 a les 00:00

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha obert, aquest dilluns 26 de febrer, una convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer per a joves (persones que tinguin 35 anys o menys) i per a persones majors de 65 anys, amb una dotació inicial de 48 milions d’euros.

Els ajuts al pagament del lloguer estan destinats a persones que no es troben en risc imminent d’exclusió però que necessiten d’un ajut per poder seguir residint a l’habitatge on viuen. Per tant, són una eina per a prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies amb menys recursos.

Els ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya no són lineals, per tal de garantir-ne l’equitat. És a dir, no són d’una quantitat fixa sinó que s’ajusten a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes (250 i 20 euros, respectivament, en el cas de la convocatòria per a joves). 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per a les persones de 65 anys o més s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (27 de febrer) a les 9 hores i finalitza el 27 de març de 2024, a les 15 hores, ambdós inclosos. 

Pel que fa a les persones de 35 anys o menys, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'11 de març de 2024 a les 9 hores i finalitza el 12 d'abril de 2024 a les 15 hores, ambdós inclosos.

Com fer la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant un imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base reguladora 8 i es pot presentar electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer), o a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. 

En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència de cada demarcació. Consulteu la resta de condicions a les bases que s’adjunten.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ i a l'Oficina Virtual de Tràmits (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Per a persones de 65 anys o més, l'import màxim del lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació no pot ser superior a 650 euros, a la demarcació de Barcelona; i pel quan es tracti d’habitació, 350 euros. Per a persones de 35 anys o menys, 650 euros quan es tracti d’habitatge, i 350 euros per a habitació. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

 

Consulteu tota la convocatòria aquí.

 

 

 

 

 

Foto de Kelly a Pexels.

Darrera actualització: 27.02.2024 | 14:51