La Diputació elabora l'inventari dels cementiris d'Òdena

Diumenge, 10 de juny de 2018 a les 00:00
Òdena ha rebut l'inventari del seu cementiri municipal de mans de la Diputació. L'ens provincial ha fet el traspàs de totes les dades dels llibres de registre del cementiri a una base de dades informàtica, la identificació de les dades que no estan al dia, l'anàlisi del compliment de la normativa que li és d'aplicació i un esquema del cementiri amb ubicació de les unitats d'enterrament.
 
Des d'ara, Òdena podrà gestionar totes les dades històriques nrelacionades amb el seu cementiri. La Diputació de Barcelona ha realitzat l'inventari del cementiri municipal d'Òdena, un treball que suposa una eina de suport per a la gestió de l'equipament. El poble disposa actualment de dos cementiris: el del nucli principal d'Òdena i el de l'Espelt. El d'Òdena disposa de 670 nínxols i nou panteons i el de l'Espelt de 135 nínxols. En traspassar les dades al suport informàtic s'ha detectat que alguns titulars de concessions són difunts i també que caldria posar al dia algunes de les dates i terminis de les concessions, sobretot de les més antigues.
 
Amb aquest treball, s'ha verificat que, de mantenir-se les actuals taxes d'inhumació, hi ha nínxols suficients per a poder cobrir les defuncions dels propers 10 anys. Així mateix, una bona gestió de les dades de l'inventari permetrà la recuperació d'unitats per a que quedin disponibles a futur. L'inventari permet una gestió informatitzada de les dades, identifica les unitats d'enterrament disponibles i detecta les anomalies que s'han generat al llarg de la història de la gestió del cementiri, i per tant, permet plantejar actuacions de futur per tal de solucionar-les, i així, millorar la gestió municipal del servei.
Darrera actualització: 27.02.2019 | 16:13

Imatges