Òdena aprova el Document Únic de Protecció Civil Municipal, el DUPROCIM

Dimarts, 6 d'octubre de 2020 a les 08:15

Estableix la resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal, el DUPROCIM. Estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objectiu de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de Protecció civil. El pla de protecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi.

Segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial. Aquests plans els aproven els plens de les corporacions municipals, amb la informació pública i l’informe previs de la comissió municipal de Protecció civil, si n’hi ha, i els homologa la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Darrera actualització: 06.10.2020 | 08:33