Òdena aprova el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per als propers cinc anys

Dimecres, 13 de novembre de 2019 a les 00:00

El document ha de servir per planificar de forma integrada la mobilitat al municipi

L'Ajuntament d'Òdena ha aprovat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 2019-2024, dins dels treballs tècnics impulsats per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. El document ha de ser una eina bàsica per al consistori odenenc a l'hora de planificar de forma integrada una mobilitat urbana sostenible.

Entre els objectius del PMUS hi ha la reducció del trànsit al centre del municipi amb diverses estratègies, fomentar l'ús de transports més sostenibles, guanyar espai públic per a les persones, disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica, reduir l'accidentalitat, garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, adaptar l'oferta d'aparcament a la demanda de rotació i de residents o garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris.

Els reptes del pla són potenciar i facilitar que la mobilitat a peu sigui prioritària al casc urbà, garantir la continuïtat dels itineraris a peu entre el Barri de Sant Pere i Igualada/Vilanova del Camí a través de la C-244 i l'N-IIa; potenciar les connexions interurbanes en bicicleta amb els municipis veïns; millorar els itineraris a peu a les parades d’autobús, millorar la seguretat i potenciar la mobilitat sostenible en la transformació de l'avinguda de Manresa; millorar les condicions d’accessibilitat al Barri de Sant Pere; i discriminar positivament els vehicles motoritzats menys contaminants.

Aquests objectius i reptes parteixen dels dèficits que s'han detectat en la fase de diagnosi del PMUS, partint del fet que la trama urbana d'Òdena està dividida en tres grans zones: Òdena centre, Sant Pere i l'Espelt, i que el barri de Sant Pere forma un continu urbà amb Igualada i Vilanova del Camí. També s'ha observat que la connectivitat a peu entre Òdena  i Igualada no és viable actualment; que l'accessibilitat per a vianants a la trama urbana del municipi està limitada, per exemple per el pendent d'alguns carrers; que no hi ha cap oferta viària específica per a bicicletes al municipi, malgrat que existeix una xarxa de camins en bon estat que pot ser utilitzada per a la connexió interurbana; que no circulen ciclistes pel municipi en dies feiners; que l'avinguda de Manresa té un disseny més propi d'una via interurbana que d'una travessera; o que la major part de les vies del nucli urbà són de doble sentit.

El PMUS també compta amb propostes en l'àmbit de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, que inclouen homogeneïtzar els tipus de places d'aparcament a la calçada; un sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega a través d'una aplicació mòbil; o projectes com la Via Blava de l'Anoia, que inclourà la Riera d'Òdena, o el Pla de senders turístics de l'Anoia.

Darrera actualització: 25.09.2020 | 12:04