Òdena convoca un pla d'ocupació local per a operari de la brigada municipal

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 16:30

S'engloba a les polítiques de reactivació econòmica i ajuda social municipals

L'Ajuntament d'Òdena contractarà a través d'un pla d'ocupació local de sis mesos de durada un operari de la brigada municipal que s'encarregui del manteniment d’instal·lacions municipals, jardins i vies públiques, amb una retribució de 1.275,20 euros mensuals íntegres, incloent prorrata paga extraordinària. Aquesta contractació s'inclourà en la subvenció complementària que l'Ajuntament ha rebut en l’àmbit dels Plans d’Ocupació que promou  la Diputació de Barcelona. L'objectiu del consistori odenenc és donar sortida a treballadors que, per diverses circumstàncies, han quedat fora del món laboral però que disposen d’una experiència i de coneixements que poden donar una resposta adequada a les necessitats del municipi.

Els candidats, entre d'altres, s'han de trobar en situació d'atur i estar inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya; no cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social; tenir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats de la Unió Europea, o acreditar la residència temporal o permanent, o disposar d'autorització per residir i treballar, o estar en possessió de l'estatut de refugiat; i disposar del permís de conduir classe B.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció es poden presentar al Registre General de l’ajuntament fins el dia 15 de juny de 2020 a les 14 h. Hauran d'anar acompanyades del currículum, d'un informe de vida laboral actualitzat, d'una fotocòpia del DNI i dels justificants que acreditin els mèrits que s'al·leguin.

Darrera actualització: 25.09.2020 | 10:44