Òdena obre la convocatòria per a 21 places de monitor de lleure fixos discontinus

Dimecres, 29 de març de 2023 a les 11:00

Les inscripcions es poden fer fins el 17 d’abril al registre de l’Ajuntament, en persona o telemàticament

L’Ajuntament d’Òdena ha obert la convocatòria de 21 places per a monitors de lleure en règim de personal laboral fix discontinu, equiparats al grup C2, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. El mateix procés permetrà crear una borsa de treball per a la cobertura temporada de vacants, substitucions o altres situacions temporals. Les instàncies amb tota la documentació requerida es poden presentar fins al 17 d’abril al registre de l’Ajuntament, de manera presencial o telemàticament a través del web municipal.

Els monitors contractats hauran d’establir un marc organitzatiu, regular i analitzar el funcionament de l’organització, facilitar les comunicacions i afavorir la cooperació, encarregar-se de les funcions d’animació de les activitats i de motivació del grup, ajudar al grup a organitzar-se, ajudar a cada infant i al grup a actualitzar els seus recursos personals, aportar seguretat i totes les tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Els aspirants hauran de presentar, el títol de monitor en el lleure o equivalent o una titulació superior relacionada amb l’educació en el lleure. També caldrà que adjuntin a la instància una fotocòpia del DNI o passaport, un currículum, l’informe de vida laboral, la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguin, el document acreditatiu del pagament de la taxa dels drets d’examen (que té un import de 12,98 euros) i la resta de documents que especifiquen les bases.

Darrera actualització: 29.03.2023 | 11:00