Retribucions dels càrrecs electes

1. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació exclusiva
Retribucions brutes anuals

Grup Municipal

Import

Règim de dedicació

Alcaldessa

FEM Òdena

32.130 €

Total
(37,5h/setmana)

Regidora del Departament de Serveis a les Persones - Àrees funcionals de Benestar Social i Gent Gran, Polítiques d'Igualtat, Biblioteca, Infància i Joventut i Ensenyament, així com de suport operatiu a la resta de regidores/s FEM Òdena 31.757,14 € Total
(37,5h/setmana)

2. Consistori. Regidors i regidores amb dedicació parcial
Retribucions brutes anuals

N/A

N/A

N/A

N/A

3. Consistori. Assistència a cada sessió de Ple
Retribució per sessió

Altres Regidors

FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons

75,30 €

Ni exclusiva ni parcial

4. Consistori. Assistència a cada sessió de la Comissió informativa del Ple
Retribució per sessió

Altres Regidors

FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons

75,30 €

Ni exclusiva ni parcial

5. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Portaveus
Retribució per sessió (MÀXIM 1 AL MES)

 Portaveus dels grups municipals

FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons

112,20 €

Ni exclusiva ni parcial

6. Consistori. Assistència a cada sessió de la Junta de Govern
Retribució per sessió (MÀXIM 2 AL MES)

Tinents d'alcaldia

FEM Òdena

122,40 €

Ni exclusiva ni parcial

8. Consistori. Assistència a cada sessió de la Comissió de Treball
Retribució per sessió (MÀXIM 2 AL MES)

Tinents d'alcalde

FEM Òdena

326,40 €

Ni exclusiva ni parcial

 

 

 

 

9. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Sessió del Consorci de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena
Retribució per sessió

Regidores i regidors

--

75,30 €

Ni exclusiva ni parcial

 

 

 

 

10. Consistori. Assistència als òrgans col·legiats. Meses de contractació
Retribució per sessió

Regidores i regidors

FEM Òdena
PSC- ÒDENA PROGRÉS
ÒAF - Òdena a Fons

37,14 €

Ni exclusiva ni parcial

 

Declaracions d'activitats, patrimonials i interessos dels representants polítics del mandat 2019-2023

Acord de Ple ordinari de 6 de febrer de 2020

Darrera actualització: 10.11.2020 | 17:16
Darrera actualització: 10.11.2020 | 17:16