Acta de la JGL de 16 de novembre 2023

Dijous, 16 de novembre de 2023

Ordre del dia

1. Aprovació actes anteriors

Àrea de Serveis a les Persones

2. Ajuts per subministraments i altres ajuts

3. Resolució convenis

3.1 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Òdena en relació amb el Projecte de Servei Comunitari

3.2 Conveni de col·laboració entre l’entitat Club Esportiu Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament d’Òdena per a l’exercici 2023

Àrea de Serveis al Territori

4. Resolució llicències urbanístiques

5. Resolució Pla especial d’iniciativa particular

6. Resolució fiances

7. Resolució ocupació via pública

8. Resolució llicències de guals

9. Resolució reserva minusvàlids

10. Resolució llicències primera ocupació

Àrea de Serveis Econòmics i Recursos Humans

11. Resolució expedients fallits Novembre 2023 - Multes

12. Resolució devolució ingressos llicència d’obres

13. Urgències

Darrera actualització: 18.12.2023 | 09:28