Acta de la JGL de 19 d'octubre de 2023

Dijous, 19 d'octubre de 2023

Ordre del dia

1. Aprovació actes anteriors

Àrea de Serveis a les Persones

2. Ajuts per subministraments i altres ajuts

3. Ajuts relacionats amb l’educació

4. Convenis

         4.1 Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'educació i l'ajuntament per al desenvolupament del projecte singular. Programa de Diversificació Curricular, cursos 2023-2027

         4.2 Addenda del conveni de col·laboració entre l’Administració de la                  Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Òdena relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola Castell d’Òdena, curs 2022-23

         4.3 Conveni de col·laboració entre l’entitat Club Excursionista Independent de Catalunya i l’Ajuntament d’Òdena per a l’exercici 2023.

5. Convocatòria per a l’atorgament de subvencions als usuaris de la piscina coberta del complex esportiu Les Comes d’Igualada per prescripció mèdica període 2021-2023

Àrea de Serveis al Territori

6. Resolució llicències urbanístiques

Àrea de Serveis Econòmics – Recursos Humans

7. Resolució devolució fiances lloguer equipaments municipals

8. Resolució devolució ingressos d’activitats per raons no imputables a l’obligat

9. Urgències

Darrera actualització: 20.11.2023 | 09:38