Ple 5 de desembre de 2019 - Ordinari

Dijous, 5 de desembre de 2019 a les 19.00 h

Ordre del dia

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.
02.1 Coneixement relació de decrets alcaldia emesos
03. Verificació de xifra de població del municipi a 01.01.2019.
04. Pròrroga anual –contracte serveis de manteniment –Jardineria-zones verdes-
arbrat-viari públic i d’altres espais d’ús/servei general.
05. Modificació dates relatives a sessions òrgans col·legiats –Gener 2020.
06. Mocions, si s’escau.
06.1 –Manifest 25N- Dia internacional per l’eliminació violència vers les dones
07. Urgències.
08. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 03.03.2020 | 09:27