Ple 5 de març de 2020 - Ordinari

Dijous, 5 de març de 2020 a les 19.00 h

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.

02.1 Coneixement relació de decrets Alcaldia emesos

03. Conveni tipus gestió DIBA padró d’habitants – Actualització.

04. Conveni tipus gestió DIBA nòmines corporatives – Actualització

05. Modificació Taxa servei piscines–instal·lacions esportives –OO.FF. núm.13

06. Verificació text refós MPPGOU –UA. St. Pere 4 Riera d’Òdena.

07. Mocions:

07.1. Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les dones

07.2. Adhesió al manifest de corporacions locals per impulsar l’esport femení

07.3 Moció d’impuls del Pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça

07.4 Moció per una automoció 4.0 que consolidi la competitivitat i l’ocupació del sector de l’automoció a Catalunya

08. Urgències.

09. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 04.03.2020 | 07:59