Ple 15 de juny de 2019 - Extraordinari

Dissabte, 15 de juny de 2019 a les 13.00 h

ORDRE DEL DIA
1- Formació Mesa d’Edat –.
2- Verificació per la Mesa d’Edat de la identitat acreditada dels electes, tot constatant la seva presència a l’acte.
3- Verificació de la presentació en forma per part dels electes de les declaracions personals que han d’ integrar-se al registre d’interessos corporatiu.
4- Jurament/Promesa individualitzada del càrrec de regidor/a per part dels electes.
5- Declaració formal de la Mesa d’Edat de la constitució de la nova corporació.
6- Posada a disposició del plenari de l’arqueig extraordinari i de l’inventari de béns i drets corporatiu.
7- Realització de l’acte de votació per l’elecció d’Alcalde/essa, segons el següent procediment:
-El president de la Mesa d’Edat demanarà als candidats caps de llista si mantenen la seva candidatura a l’alcaldia, els quals respondran exposant succintament el seu posicionament .
-Proclamació dels candidats/es a Alcalde/essa.
-Es procedirà a la votació, per vot en sobre tancat que es dipositarà a l’urna.
-Conclosa la votació, el president de la Mesa d’Edat obrirà l’urna i farà lectura en veu alta dels vots emesos.
-si algú dels candidats/es obté la majoria absoluta, serà proclamat Alcalde/essa.
-si no és així, serà proclamat Alcalde/essa el/la cap de la llista electoral més votada.
8- Jurament/Promesa del càrrec per part de l’electe proclamat Alcalde/essa.
9- L’Alcalde/essa proclamat/da dirigirà, si s’escau, unes paraules al plenari constituït.

Darrera actualització: 11.10.2019 | 12:24