Ple 18 de juliol de 2019 - Extraordinari

Dijous, 18 de juliol de 2019 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
1. Acta núm. 09/2019, de 15 de juny – proposta d’aprovació
2. Coneixement resolucions alcaldia
2.1. Designació Tinences d’Alcaldia
2.2. Delegacions d’ alcaldia en favor de regidors/es
3. Periodicitat i dia de celebració sessions ordinàries del ple
4. Creació Junta de Govern Local –operativa
5. Verificació grups polítics municipals
6. Creació comissions informatives permanents
6.1.Comissió Especial de Comptes
6.2.Comissió Informativa de ple
6.3 Comissió de Treball
7. Creació Junta de Portaveus -operativa
8. Nomenament representants a òrgans col·legiats i ens supramunicipals
8.01 Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena
8.02 Mancomunitat per a l’atenció dels disminuïts psíquics de la Comarca d’Anoia
8.03 Consorci per a la gestió de l’Aeròdrom
8.04 Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local
8.05 Consorci Localret: representant
8.06 Comissió informativa de nomenclàtor
8.07 Comissió municipal de delimitació
8.08 Comissió de seguiment servei integral cicle d’aigua
8.09 Comissió informativa servei municipal d’esports
8.10 Comissió d’Informe i Seguiment del Dipòsit controlat de Can Palà
8.11 Consell Escolar Municipal

Darrera actualització: 11.10.2019 | 12:24