Ple 20 de desembre de 2018 - Extraordinària

Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 19.30 h

SESSIÓ: extraordinària

DATA: 20 / desembre / 2018

HORA: 19'30

LLOC: Saló de Sessions

 

ORDRE DEL DIA

01.- Aprovació acta sessió anterior

02.- Informació de Presidència

03.- Resolucions alcaldia:

3.1 Coneixement –decrets d’Alcaldia emesos.

04. Modificació dates relatives a Ple ordinari –Gener 2019.

05. Pressupost Municipal Exercici 2019 - Aprovació inicial.

06. Contracte servei de neteja d’instal·lacions-equipaments municipals-

habilitació pròrroga operativa.

07. Situació d’incapacitat temporal – personal al servei de l’Ajuntament.

08. Moció PDECAT – presentació a consideració del Plenari corporatiu

Darrera actualització: 01.03.2019 | 13:21