Ple 3 de desembre de 2020 - ordinari

Dijous, 3 de de desembre de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia 
    02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos           
03. Modificació dades relatives a sessions òrgans col·legiats – desembre 2020
04. Mocions:
    04.1 Moció del GM- PSC-Òdena Progrés, per exigir l’adaptació dels centres educatius a la transmissió del Coronavirus per aerosols 
    04.2 Moció del GM PSC-Òdena Progrés, per reclamar ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi 
    04.3 Moció del GM PSC-Òdena Progrés,  per exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part del Govern de la Generalitat                
05. Urgències
06. Precs i Preguntes  

Darrera actualització: 30.11.2020 | 08:01