Ple 4 de febrer de 2021 - Ordinari

Dijous, 4 de de febrer de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
03. Aprovació pressupost i plantilla exercici 2021
04. Aprovació adequació retribucions del personal per l’exercici 2021
05. Esmena error material ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre residus domiciliària.
06. Aprovació del Compte General de Recaptació 2020.
07. Aprovació del Compte de Multes 2020
08. Aprovació Pla de Prevenció d’Incendis 2021-2026
09. Urgències
10. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 01.02.2021 | 07:40